2019/06/11

Administrazio Laguntzailearen Kontratazioa - Azken puntuaketaren zerrenda

Argitara ematen da deialdiko azken puntuazioa, Alkatetzako Ebazpenaren bitartez.